Persondatapolitik (GDPR)

DANZAFE A/S’ DATAPOLITIK

DanZafe A/S (”DanZafe”) er underlagt persondataloven/ databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at DanZafe er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger DanZafe behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

1. DATAANSVARLIG

DanZafe A/S, CVR-nr. 15 50 21 34, Marielundvej 45 D, 2730 Herlev, telefon 38 28 31 11, e-mail edg@danzafe.dk, er dataansvarlig.

2. PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL

I forbindelse med at du er kunde hos eller har et samarbejde med DanZafe, har DanZafe i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer
CVR.nr. (personlig drevet virksomhed)

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

DanZafes behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondata-forordningen, som DanZafe har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne besvare kundehenvendelser, sende produkter samt generel service af kunderne.

Såfremt du indgår i et samarbejde med DanZafe, har DanZafe en legitim interesse, jfr. artikel 6 (1) (f) i persondataforordningen, i at behandle nødvendige personoplysninger om dig.

3. MODTAGERE OG BEHANDLERE AF PERSONOPLYSNINGER

Dine personoplysninger behandles af DanZafe, medmindre anden brug følger af henvendelsens natur eller opgavens art. Dine oplysninger vil i nødvendigt omfang blive videregivet til DanZafes revisor i forbindelse med revision samt til DanZafes databehandlere i forbindelse med hosting af DanZafes mailserver samt i forbindelse med behandling af dine oplysninger i DanZafes It-systemer.4. ADGANG TIL INDSIGT, BERIGTIGELSE, SLETNING, BEGRÆNSNING ELLER INDSIGELSER

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer DanZafe har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer DanZafe en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet (i visse tilfælde) eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under vores håndtering af din kundehenvendelse gør indsigelser mod DanZafes behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for vores behandling af din henvendelse, jfr. pkt. 2, vil DanZafe ikke læn-gere kunne behandle henvendelsen og der vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor DanZafe ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

Hvis du ønsker (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos DanZafe, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til edg@danzafe.dk eller telefon 38 28 31 11.

5. DATAPORTABILITET

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

6. VARIGHED AF OPBEVARING

Personoplysningerne i forbindelse med håndtering af din kundehenvendelse vil blive opbevaret forsvarligt i 5 år fra håndteringen af henvendelsen er afsluttet. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle tvister.

Personoplysninger om samarbejdspartnere opbevares i 5 år. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle tvister med kunder, hvor samarbejdspartneren har været involveret.

7. KLAGE

Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

Om DanZafe.dk

DanZafe A/S er Danmarks største uafhængige sikkerhedsgrossist. Med udgangspunkt i vore kunders behov og ønsker, tilpasser og udvikler vi løbende vort sortiment og værdiskabende koncepter til gavn for vore kunder. DanZafe forhandler alle de kendte brands og varemærker til sikringsmarkedet.

Om kundeservice

Danzafe’s kundeservice er åbent i hverdagen mellem kl. 7:00 og 16:00. I dette tidsrum er du velkommen til at kontakte os med alle typer spørgsmål. Vores kunder er hos DanZafe A/S altid i høj prioritet, og vi ønsker at yde en høj og effektiv service på alle typer opgaver. I vores kundeservice vil du kunne trække på vores ekspertise indenfor mekanisk og elektronisk sikring, nøgle og tilbehørsprogram, RS8 låsesystemer, pengeskabe, værktøj, og meget mere. Vi glæder os til at høre fra dig.